Riasztórendszer


Telepítés új rendszer esetén:


Az ajánlat kidolgozásához a védendő területről felmérést készítünk. Az ajánlathoz szükséges Ügyfelünk által átadott (készített) sematikus rajz, melyet felhasználva dolgozzuk ki megvalósulási tervünket az érzékelők és eszközök kívánt elhelyezésével. Az árajánlat tartalmazza az eszközöket, a szerelési költségeket és a programozást. Javasoljuk, hogy olyan méretű központi egység kerüljön telepítésre, amely a zónánkénti külön jelzéseket, és a későbbi esetleges bővítéseket is lehetővé teszi. A zónánkénti érzékelő telepítés a riasztások során intézkedési pontosságot, a későbbi hibaelhárításoknál pedig költség megtakarítást eredményezhet.

A tervezés a következőképpen lehetséges:
• már az ingatlanépítést megelőző szakaszban,
• meglévő ingatlan esetén helyszíni felméréssel és tanácsadással,
• kész riasztórendszer felülvizsgálata, bővítése kapcsán.

Kiépítés vezeték nélküli vagyonvédelmi eszközök felszerelésével:

Előnye: gyors szerelhetőség, esztétikus
Hátránya: a vezetékes eszközökhöz viszonyítva jóval magasabb az ára, elemcserére szorul.

Kiépítés vezetékes vagyonvédelmi eszközökkel:

Előnye: költséghatékony, biztonságos, hiszen a töltésről automatikusan gondoskodik a rendszer.
Hátránya: kábelezési nyomvonalat kell kiépíteni. A kábelezési nyomvonal kiépítése történhet rejtve, falon belüli önálló csövezéssel, illetve falon kívüli kábelcsatornázással, a meglévő kisfeszültségű csövek felhasználásával (telefon vagy központi antenna).

§ A tervezés szakszerűségének garanciája a cégünknél a következő:

Nagyobb biztonságot jelent az Ügyfelek számára, ha a telepítő cég is rendelkezik szolgáltatás felelősség-biztosítással. (A jogosulatlan vagyonvédelmi tevékenység végzését a 2005 évi CXXXIII. Sz. törvény tiltja.) Ha Ön bennünket bíz meg a tervezéssel és kivitelezéssel, akkor fentieket teljesen rendezettnek tekintheti.
Tervezés meglévő rendszer bővítése, átépítése esetén:
Kérésre a Szent György Biztonságtechnikai Kft. a védendő objektumot a helyszínen felméri, mely alapján javaslatot tesz a bővítésre, átépítésre. Az átvizsgálás eredményéről írásos szakvéleményt is készíthetünk az érzékelők és eszközök kívánt elhelyezéséről, az eszközök alkalmasságának felülvizsgálatáról.

A rendszer telepítésének folyamata:

Nyomvonal kiépítés:
• Eszközök felszerelése és csatlakozás - díjmentesen,
• Programozás – díjmentesen,
• Rendszerátadás, jegyzőkönyvezés, a dokumentumok hivatalos megküldése,
• Személyes tanácsadás a tulajdonos számára, a működtetés elsajátítása.
Az árajánlat írásos elfogadását megrendelésnek tudjuk tekinteni, tehát nem kell külön megrendelő lapot összeállítani. Ügyfeleink számára a telepítésig fenntartjuk azt a lehetőséget, hogy megrendelésükben esetleges változtatásokat kérjenek. A kivitelezés (nyomvonal kiépítés, eszközök felszerelése, programozás) munkadíja folyamatos munkavégzés esetére vonatkozik. Amennyiben a munkafolyamatok végzése közben rajtunk kívülálló akadályoztatás nem történik, úgy a kivitelezés nem jelenthet Önnek többletköltséget. A telepítés folyamán a fúrás és egyéb munkálatok erős hanggal járhatnak. A munka végén a helyszín takarítást igényel. Munkatársaink munkavédelmi okok miatt dolgoznak cipőben.

Társcégek

Őrző-védő szolgálat

Partnereink

Szent György Biztonságtechnikai kft partnerei